A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Ś

Co to jest ESG i czy pomaga zarządzać firmą?

Coraz więcej konsumentów jest świadomych społecznie. Ważne dla nich staje się oddziaływanie na środowisko, ale także poszanowanie pracownika i kontrahenta. Czym jest zatem ESG i jak wpływa na Twoją firmę?

Co to jest ESG?

ESG to zbiorcze określenie wpływu firmy na środowisko i społeczeństwo, a także tego, jak solidne i przejrzyste jest jej zarządzanie w zakresie przywództwa firmy, wynagrodzeń kadry kierowniczej, audytów, kontroli wewnętrznych i praw akcjonariuszy.

Mierzy, w jaki sposób Twoja firma integruje praktyki środowiskowe, społeczne i zarządzania z działaniami, a także model biznesowy, jego wpływ i zrównoważony rozwój. Trzy komponenty, które składają się na ESG, to środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. Większość firm ma obawy dotyczące środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG), a silna pozycja tworzy wartość.

Przestrzeganie kryteriów ESG

Inwestorzy, rządy i międzynarodowe firmy na całym świecie coraz bardziej wymagają od organizacji przedstawienia ram i podejścia ESG w celu oceny długoterminowej stabilności organizacji. ESG ma potencjalnie znaczący wpływ na długoterminowy sukces Twojej organizacji, poprawiając jej reputację korporacyjną i licencję na działalność, ułatwiając realizację celów biznesowych i reagowanie na scenariusze kryzysowe z kluczowymi grupami interesariuszy.

Przestrzeganie kryteriów ESG może również pomóc w identyfikacji zagrożeń bezpośrednich i długoterminowych. Pomaga w zarządzaniu przyszłymi możliwościami, ponieważ zmieniające się warunki rynkowe i nierynkowe mogą ujawnić niezaspokojone potrzeby dotyczące nowych produktów i/lub usług, potencjalnych baz klientów i potencjalnych relacji strategicznych w zakresie rozwiązywania problemów ESG. Wreszcie, dojrzałość ESG jest wskaźnikiem zaangażowania firmy w budowanie wysoko wydajnej, ukierunkowanej na cel siły roboczej i kultury integracji. Jednak Twoja organizacja prawdopodobnie nie spełni od razu wszystkich kryteriów ESG, ale ten artykuł pomoże Ci poprowadzić Cię na właściwej drodze.

Zobacz:  Chatbot Marketing

Przeczytaj także: SXO

E jak Environmental – kryteria środowiskowe

Kryteria środowiskowe mogą obejmować zużycie energii przez firmę, odpady, zanieczyszczenie, ochronę zasobów naturalnych i traktowanie zwierząt. Obejmuje emisje dwutlenku węgla i zmiany klimatu oraz sposób, w jaki Twoja firma wykorzystuje energię i zasoby. Kryteria oceniają również wszelkie zagrożenia środowiskowe, z jakimi może spotkać się Twoja firma, oraz sposób, w jaki firma zarządza tymi zagrożeniami. Na przykład mogą wystąpić problemy związane z własnością skażonego gruntu, usuwaniem niebezpiecznych odpadów, zarządzaniem toksycznymi emisjami lub przestrzeganiem rządowych przepisów ochrony środowiska.

S jak Social – kryteria społeczne

Kryteria społeczne dotyczą relacji biznesowych firmy. Odnosi się do relacji, jakie Twoja firma ma i reputacji, jaką buduje wśród ludzi i instytucji w społecznościach, w których prowadzisz działalność.

Na przykład, czy współpracujesz z dostawcami, którzy wyznają te same wartości? Czy firma przekazuje procent swoich zysków społeczności lokalnej lub zachęca pracowników do wolontariatu? Czy warunki pracy w firmie świadczą o wysokim poszanowaniu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników? Czy brane są pod uwagę interesy innych interesariuszy?

ESG

Przeczytaj także: Pozycjonowanie

G jak Governance, czyli zarządzanie firmą

Nadzór to wewnętrzny system praktyk, kontroli i procedur przyjętych przez firmę w celu zarządzania sobą, podejmowania skutecznych decyzji, przestrzegania prawa i zaspokajania potrzeb zewnętrznych interesariuszy. Na przykład, czy Twoja firma stosuje dokładne i przejrzyste metody księgowe i czy akcjonariusze mogą głosować w ważnych sprawach? Czy Twoja firma wykorzystuje datki na cele polityczne, aby uzyskać nadmiernie korzystne traktowanie? Lub angażujesz się w nielegalne praktyki?

Zobacz:  Brand Safety

Zarządzanie ryzykiem ESG jest świetne dla każdego

Chociaż ESG może wydawać się modnym nowym hasłem, Twoja firma prawdopodobnie od lat zarządza niektórymi zagrożeniami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego. Dzisiejszą różnicą jest pilność wezwań do rozwiązania tych problemów – i podejście. Firmy są pod większą niż kiedykolwiek presją, aby wyznaczać jasne cele w celu zmniejszenia ryzyka, skutecznie mierzyć swoje postępy i raportować w przejrzysty sposób.

Wspaniałą wiadomością jest to, że zarządzanie ryzykiem ESG nie musi być obciążeniem i istnieje wiele usług, do których można się zwrócić o pomoc. Korzyści z działania znacznie przewyższają koszty zaniechania, szczególnie w przypadku średnich firm, które nie mogą sobie pozwolić na poważne kontrowersje związane z ESG. Wiele firm już przekonało się, że wdrożenie programu ESG daje rzadką okazję do bycia dobrymi obywatelami, a jednocześnie robienia tego, co jest dobre dla biznesu. Mając tę wiedzę, firmy mogą śmiało zająć się ryzykiem ESG.

Semcore

Zobacz powiązane frazy

Oceń tekst

Średnia ocen 0 / 5. Liczba głosów: 0

Brak głosów - oceń jako pierwszy!