A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Ś
Semcore Słownik Model biznesu na kanwie

Co to jest model biznesu na kanwie?

Każda firma lub projekt zaczyna się od pomysłu. Dzięki modelowi biznesowemu możliwe jest przełożenie początkowej idei w zmaterializowaną strukturę, która generuje zysk lub tworzy wartość. Pozwala określić, co będziesz sprzedawał, jakim klientom, w jakim celu, w jaki sposób i z jakim zyskiem. Abyś mógł nadać Twojemu modelowi biznesowemu odpowiednią formę, proponujemy Ci konkretne narzędzie: kanwę modelu biznesowego. Taka kanwa, w bardzo prosty sposób, pozwoli Ci ukształtować Twoje ambicje związane z biznesem.

Tradycyjnie pierwszą rzeczą, jaką powinien zrobić przyszły przedsiębiorca, jest stworzenie biznesplanu, przedstawiającego kluczowe możliwości, działania i strategie, a także wstępne prognozy finansowe firmy. Z biegiem czasu, nasila się jednak wzrost tempa biznesu. Dynamiczne zmiany rzeczywistości rynkowej niejednokrotnie stanowiły przeszkodę na drodze do realizacji biznesplanu, jeszcze przed zakończeniem nam nim prac. Ponadto dla wielu przedsiębiorczych osób już sama konieczność stworzenia obszernej dokumentacji była tak przytłaczającym i onieśmielającym zadaniem, że stała się pretekstem do opóźnienia rozpoczęcia działalności.

Koncepcja modelu biznesowego canvas pozwala zrezygnować z kilkudziesięciostronicowych dokumentów i w zaledwie trzy kwadranse opracować szablon modelu biznesowego, opisujący podstawowe zasady działania Twojej firmy. To intuicyjne i elastyczne narzędzie, które możesz szybko opracować i stale stosować do aktualizacji strategii biznesowej.

Co to jest kanwa modelu biznesowego?

Metoda canvas została opracowana przez A. Osterwalder’a, który we współpracy z Y. Pigneur’em, napisał na ten temat książkę „Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera”. Zaprezentowany przez autorów program kanwa, pozwala z łatwością zbudować model biznesowy, skutecznie mapować kluczowe elementy firmy, zrozumieć interakcje zachodzące między nimi i je uporządkować. Zazwyczaj do jego opracowania wystarczy kartka papieru, na której należy zaznaczyć podstawowe elementy, które tworzą nierozerwalną całość, prezentując konkretny wzorzec ekonomiczny.

Zobacz:  Model biznesowy

Model Osterwaldera składa się z 9 segmentów.

 1. Segmentacja klientów: dla kogo będziesz tworzyć wartość.
 2. Propozycja wartości (oferta): jaką wartość możesz zaproponować klientowi (jakie rozwiązania dostarczysz lub jakie potrzeby zaspokoisz)
 3. Kanały dystrybucji: w jaki sposób, za pomocą jakich kanałów zamierzasz sprzedawać swoje produkty lub usługi.
 4. Relacje z klientami: w jaki sposób będziesz przekazywać informacje swoim klientom, z jakich kanałów komunikacji skorzystasz.
 5. Struktura przychodów: na czym będziesz zarabiać.
 6. Kluczowe zasoby: jakie zasoby są potrzebne do realizacji Twojej oferty i czym już dysponujesz.
 7. Kluczowe czynności: jakie podstawowe aktywności są niezbędne do zrealizowania oferty, czym ma zajmować się Twoja firma.
 8. Partnerzy biznesowi: kim są Twoi kluczowi partnerzy, z którymi będziesz współpracował.
 9. Struktura kosztów: jakie są najważniejsze koszty Twojego modelu biznesowego

Wszystkie powyższe elementy są ze sobą powiązane, dlatego powinny ze sobą współpracować i uzupełniać się nawzajem, aby zagwarantować sukces Twojej firmie.

Co to jest model biznesu na kanwie?

Jak stworzyć taką kanwę?

Budowa kanwy modelu biznesowego to zadanie, które powinno zostać realizowane zespołowo, a następnie skonfrontowane z opiniami osób spoza projektu. Budowanie płótna modelu biznesowego samodzielnie, bez dzielenia się nim z osobami trzecimi nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Uzupełniając kanwę modelu biznesowego, warto unikać długich tekstów. Bądź zwięzły i rzeczowy. Cała tabela powinna zmieścić się na jednej stronie. Jeśli potrzebujesz spisać szczegółowe informacje na określone tematy, możesz umieścić je w odpowiedniej części biznesplanu. Aby stworzyć skuteczny business model canvas, warto podzielić cały proces na trzy etapy:

ETAP 1: PRZED ROZPOCZĘCIEM

 • Znajdź dobry zespół od 3 do 5 osób.
 • Wydrukuj lub narysuj szablon canvas na dużej kartce papieru.
 • Przygotuj wiele karteczek samoprzylepnych i markerów.
 •  Daj sobie 45 do 60 minut nieprzerwanego czasu pracy.

ETAP 2: OPRACOWANIE ELEMENTÓW MODELU BIZNESOWEGO

 • Zacznij od ogólnego zdefiniowania Twojego biznesu – skup się tylko na najbardziej istotnych aspektach modelu biznesowego.
 • Połącz elementy składowe – każda propozycja wartości wymaga wskazania odpowiedniego segmentu klientów i strumienia przychodów.
 • Jeśli wypiszesz wiele segmentów klientów, najlepiej każdemu z nich przypisać odpowiedni kolor. Dzięki temu będziesz mógł łatwo sprawdzić, czy dla każdego segmentu istnieje propozycja wartości i źródło dochodu.
 • Nie mieszaj idei przyszłego stanu z tym, co dzieje się teraz. Nie mieszaj różnych działów.
 • Sprawdź, czy każdy segment klientów jest powiązany z propozycją wartości i strumieniem przychodów. Upewnij się, że wszystkie elementy po lewej stronie modelu znajdują odzwierciedlenie w prawej stronie tabeli.
 • Oceń skuteczność modelu biznesowego, udzielając odpowiedzi na poniższe pytania:
Zobacz:  Grywalizacja

        Czy Twój model biznesowy jest skalowalny?

        Czy możesz generować stały dochód?

        Jaką część pracy mogą wykonać inni?

        Czy Twój model biznesowy gwarantuje Ci ochronę przed konkurencją?

ETAP 3: ZWERYFIKUJ, CZY KANWA STRATEGII PRZYNOSI OCZEKIWANE REZULTATY[6]

 • Zrób zdjęcie swojej tablicy modelu biznesowego, aby łatwo udostępnić ją swojemu zespołowi.
 • Przez najbliższe dni i tygodnie szukajcie wraz z członkami zespołu martwych punktów w całym modelu biznesowym.
 • Sprawdź hipotezy i wyeliminuj lub zastąp te elementy, które nie działają.

Teraz gdy już wiesz, czym jest szablon canvas i jak z niego korzystać, pora na to, abyś wyjaśnił swojemu zespołowi sposób jego działania i zaczął stosować go w praktyce, a tym samym zaczął więcej sprzedawać.

Kanwa a biznesplan – jakie są różnice?

Wspomnieliśmy o tym, że tworząc model biznesowy, nie należy wpisywać do niego zbyt rozbudowanych zdań i wniosków. Pasują one bardziej do umieszczenia w biznesplanie, co wynika bezpośrednio z różnic między nim a kanwą.

Model  biznesowy to koncepcja, która pozwala firmie zarabiać pieniądze. Najprościej można ją sformalizować w prostym arkuszu lub na kartce, prezentującej ogólną logikę firmy i wyjaśniającym proces tworzenia wartości, ich rodzaj, adresatów i sposób zarabiania.

Biznesplan, w przeciwieństwie do kanwy, ma postać formalnego dokumentu przedstawiającego strategię firmy, wizję menedżera, sposób realizacji modelu biznesowego, przyszłą sytuację finansową (prognozowany bilans) oraz działalność firmy. Zadaniem biznesplanu jest walidacja modelu biznesowego, dzięki dokładniejszym założeniom i danym ilościowym. Jest to dokument, nierzadko liczący setki stron, zawierający między innymi takie elementy jak:

 • wstępny bilans na co najmniej 3 lata,
 • wstępny rachunek zysków i strat na minimum 3 lata,
 • minimum roczny plan przepływów pieniężnych,
 •  zestawienie finansowe.
Zobacz:  Hreflang

Ostatecznie model biznesowy jest sercem biznesplanu, na którym opiera się ogólna strategia firmy i który w sposób bardzo konkretny odpowiada na pytanie: jak zarabiać?

Przykładowa kanwa modelu biznesowego

Kryzys COVID-19 doprowadził do bezprecedensowego wzrostu sprzedaży internetowej. Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać swój biznes online, muszą aktywnie działać, ponieważ ich klienci są obecnie trakcie kształtowania nowych nawyków zakupowych, które będą im towarzyszyły jeszcze na długo zakończeniu pandemii. Niezależnie od tego, czy firma sprzedaje innym przedsiębiorstwom (B2B), czy bezpośrednio konsumentom (B2C), nie ulega wątpliwości, że w dynamicznie rozwijającej się branży niezbędne są szybkie działania. Modele biznesowe mogą zmieniać się z dnia na dzień. Przedsiębiorcy powinni być na to przygotowani. Nie ulega wątpliwości, że doskonałym narzędziem do wyciągania odpowiednich wniosków i planowania bądź modyfikowania modeli e-commerce jest właśnie kanwa. Przekonajmy się o tym na przykładzie.

Model canvas, przykłady uzupełnienia

Model biznesu na kanwie

Model biznesu na kanwie

Nigdy nie przestawaj optymalizować swojego biznesu!

Jeśli poświęcisz trochę czasu na zaplanowanie dziewięciu części kanwy modelu biznesowego przed rozpoczęciem pracy nad nowym biznesem, będziesz znacznie lepiej przygotowany niż większość Twojej konkurencji. Celem tego szablonu jest stworzenie określonego poziomu strategii dla Twojej firmy bez potrzeby angażowania nadmiernej ilości czasu. Kluczem do sukcesu w biznesie online jest podejmowanie małych kroków, ocena sytuacji i ścisłe monitorowanie wyników. Ucz się na tym, co poszło nie tak i stale udoskonalaj swoje wysiłki w miarę rozwoju.

Zatrzymaj swoich klientów, oferując im najlepsze wrażenia. Nie wiesz jak? W Semcore możemy pomóc Ci pozyskać klientów za pomocą najbardziej różnorodnych i skutecznych technik marketingu online. Skontaktuj się z nami i pozwól nam sprawić, że będziesz sprzedawał więcej w Internecie dzięki unikalnemu połączeniu SEO i UX.

Semcore

Zobacz powiązane frazy

Oceń tekst

Średnia ocen 5 / 5. Liczba głosów: 15

Brak głosów - oceń jako pierwszy!