A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Ś
Semcore Słownik Corporate Governance

Co to jest Corporate Governance?

Corporate Governance to system reguł ekonomicznych i prawnych, zarówno formalnych jak i nieformalnych, ukierunkowanych na regulowanie stosunków pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Ten zbiór zaleceń i wytycznych powinien chronić prawa interesariuszy, czyli podmiotów będących pod wpływem działalności korporacji, czy mogących na nią wpływać. To szerokie pojęcie można rozpatrywać w różnych aspektach.

Corporate governance, czyli ład korporacyjny 

Corporate Governance, czyli inaczej ład korporacyjny lub nadzór właścicielski, to zestaw różnych praktyk i reguł, które mają spore znaczenie dla interesariuszy firmy. 

Ład korporacyjny to inaczej władztwo korporacyjne, kolektywne władanie, czy nadzór właścicielski. Rozumiany jest przede wszystkim jako:

 • zasady i normy skupiające się na działaniu przedsiębiorstwa;
 • zbiór wzorców etycznych i zawodowych w organizacjach sektora prywatnego, publicznego, spółkach publicznych;
 • w odniesieniu do konkretnej organizacji (głównie spółki) to zindywidualizowane zasady nadzoru, zarządzania i relacji między fundatorami.

Definicje tego pojęcia mogą odnosić się do procesów ukierunkowywania, regulowania i rozliczania organizacji. To także system wskazujący na zwyczaje wspomagające dobre kierowanie przedsiębiorstwem, także w kontekście konfliktu między interesami inwestorów a menedżerów. Konflikty, jakie mogą powstać poprzez zróżnicowane potrzeby interesariuszy powinny być łagodzone przez nadzór właścicielski. Jego rolą jest też zapobieganie tym niezgodnościom. W kodeksach dobrych praktyk, gdzie znajdują swoje odzwierciedlenie rekomendacje corporate governance, znajdują się postanowienia podnoszące jakość komunikacji, wzmacniające transparentność funkcjonowania i pomagające w maksymalizacji zysku.

Zobacz:  Inbound marketing

Corporate Governance

Przeczytaj także: Pozycjonowanie

Ład korporacyjny w modelach zagranicznych 

Podstawowym postulatem towarzyszącym zmianom w amerykańskim modelu nadzoru korporacyjnego była ochrona akcjonariuszy indywidualnych, instytucjonalnych a także interesów społecznych. Założenia to: 

 • zapewnienie akcjonariuszom maksymalizacji celów, którymi są zyski, wzrost wartości akcji;
 • akcjonariusze wybierają zarządzającą Radę Dyrektorów, jest ich najczęściej trzynastu, znajdują się tam dyrektorzy wewnętrzni i zewnętrzni, skupieni w kilku komitetach, z których najważniejszy to komitet audytu,
 • bieżący zarząd nad korporacją sprawuje dyrektor generalny wybierany przez Radę Dyrektorów,
 • dyrektor generalny ma dwa ważne obowiązki względem akcjonariuszy: lojalności i należytej staranności,
 • przy założeniu, że podstawowym interesariuszem w korporacji są akcjonariusze, amerykański model nadzoru korporacyjnego kładzie nacisk na relacje pomiędzy radą dyrektorów a akcjonariuszami.

Przedstawiony model – występujący także pod nazwą modelu liberalnego – jest podobny do tego, który stosuje się w Wielkiej Brytanii. Jako słabą stronę powyższych założeń dostrzega się nastawienie na zysk i marginalizacja pracowników, społeczeństwa, państwa. 

Ocenianie realizacji standardów corporate governance 

Ocena nadzoru właścicielskiego (corporate governance rating), określana po prostu jako rating, jest oceną spółek w zakresie przestrzegania ładu korporacyjnego. Realizacja tych standardów może być weryfikowana pod kątem aspektów takich jak: 

 • przejrzystość finansowa,
 • klarowność struktur własności,
 • relacje z fundatorami,
 • struktura i sposób pracy,
 • zgodność interesów menedżerów i akcjonariuszy.

Dostrzega się pozytywną korelację wysokiej oceny z wynikami finansowymi oraz polityką dywidendową. Ratingi są szczególnie istotne dla firm zarządzających aktywami, takich jak fundusze inwestycyjne i emerytalne.

Zobacz:  Personal brand

Corporate Governance

Przeczytaj także: SEO i SXO

Zasady i normy 

Rekomendacje corporate governance skupiają się na tym, by wspomóc utrzymanie konsensusu wśród różnych grup interesów. Są one umieszczone w Kodeksach Dobrych Praktyk – to spisane zasady postępowania, odnoszące się do spełniania norm etycznych i zawodowych, na których przestrzeganie dobrowolnie zgodzili się członkowie danej branży. Nie są narzucane przez przepisy, a ustanawiają je zrzeszenia przedsiębiorców lub oni sami. Ważne są w nich różnorodne potrzeby oraz oczekiwania interesariuszy i wzięcie ich pod uwagę w całej strategii rozwoju podmiotu gospodarczego. Transparentnie określone zasady pozwalają unikać konfliktów interesów. Wytyczne te pomagają kształtować pozytywne praktyki i dobre relacje z otoczeniem przedsiębiorstwa. Zawarte w Kodeksach Dobrych Praktyk zapisy określają kierunek działań, który umożliwia uzyskanie konsensusu pomiędzy celem samego przedsiębiorstwa a jednostkami działającymi w jego obszarze. Zweryfikowanie przestrzegania zasad należy do organów wewnętrznych organizacji, która je ustanowiła.

Semcore

Zobacz powiązane frazy

Oceń tekst

Średnia ocen 0 / 5. Liczba głosów: 0

Brak głosów - oceń jako pierwszy!